Fredborg

Ny skola

Golv i kök på Fredborgskolan!
bygget är en helt ny skola för årskurs F-6. Skolan kommer att ha plats för 550 elever och inkluderar en idrottshall. På samma fastighet uppförs också nya lokaler för Fredsborg förskola för 100 barn.