View Post

Hjortsbergsskolan

Installation Möjligheterna är stora för att skapa en annorlunda och kreativ inredning. Golvet är en del i inredningen som verkligen påverkar atmosfären. Det finns olika kulörer och design alternativ som skapar rätt känsla. I vårt material kan du arbeta med skimmer, marmorering, kontraster, småskaligt, storskaligt och ännu flera uttryck. Kontakta oss för rådgivning.