View Post

Brogård

Brogård Förskola På Tibbarpsgatan 39 i Bjuv byggs en ny förskola som kommer att vara klar efter sommaren. Förskolan kommer att heta Kullerbyttans förskola. Nuvarande Stjärnans förskola och Brogårda förskola kommer att flytta dit i två etapper. Brogårda Förskola är verksam inom Daghem, Förskolor & Fritidshem i Bjuv. För bättre storköksmiljöer Golv i storkök utsätts dagligen för stora påfrestningar. Det är allt …

View Post

Tullhuset

Tullhuset i Malmö Tullhuset vid Jörgen Kocksgatan byggdes 1931 för Tullförvaltningens räkning och är en tidstypisk byggnad som tillhör Stockholmskajens äldsta bevarade byggnader. Renoveringen har omfattat omläggning av tak, byte av fönster och ytterdörrar, installation av hiss och utrymningstrappa, nytt kök samt  nya ytskikt på alla plan. TFS Har renoverat terrazzo plattor i golv och trappor. Ytan slipas om och …

View Post

Vrigstad Pingstkyrka

En mötesplats för gudstjänstfirande, bönesamlingar, barn- och ungdomsverksamhet och mer därtill. Pingstkyrkan i Vrigstad. TFS installerade massagolv i kök Golv i storkök utsätts dagligen för stora påfrestningar. Det är allt från temperaturchocker, fetter och vatten till slag, kemikalier och rullande hjul. Dag efter dag ska golvbeläggningen klara att stå mot slitaget samtidigt som höga krav ställs på halkskydd, städbarhet och …