Flintgroup esd golv el avledande elektriskt avledande fogfritt tfs

Flintgroup

At Flint Group, we offer an unmatched product portfolio spanning printing inks, digital printing presses, blankets, pressroom chemistry, flexographic plates and sleeves, consumables and colourants. With impressive global resources, local service and personalised expertise – Flint Group is dedicated to bringing colour and function to the printing and packaging products that consumers touch, see and use each day!

More information

TFS installerade

TFS installerade golv i maskinhall, laboratorium och man installerade även SL golv.

El avledande golv

Ett ESD-golv leder bort den statiska elektriciteten som annars kan ge upphov till elektrostatiska urladdningar vilket kan förstöra känsliga elektroniska komponenter och orsaka gnistbildning.

En slät fogfri beläggning som motverkar och avleder statisk elektricitet.

Det finns ett brett användningsområde, lämplig för torra golvytor utsatta
för hårt slitage eller ytor med uttalade krav på hygien
och städbarhet.

 • Sprängämnesindustri
 • Lager
 • Färgindustri
 • Elektronikindustri
 • • Hygien- och
 • renrumsmiljöer
 • • Produktionslokaler
 • • Verkstäder
 • Kemisk industri
 • Sjukhus
 • Läkemedelsindustrin

Golvet kan skapas med ett flertal olika metoder och system beroende på förutsättningar och krav. De vanligaste systemen är epoxi- och polyuretanbaserade. Vi anpassar golvet efter verksamhetens krav på bland annat utseende, slitstyrka, miljökrav, renlighet och inte minst pris.

Skriv gärna en recension på vårt Google Buisness, klicka här!

Vi installerar ert ESD golv!

Kontakta Terrazzo! (tfssweden.se)