ICA Lindvallen Sälen massagolv kök storkök livsmedel nyhet sockel fas golv

ICA, Lindvallen

I Lindvallen byggs ICA Fastigheters första butik i trä

Lindvallen, vid Sälenfjällen, pågår just nu byggnationen av en ny ICA Supermarket-butik byggt i massivt svenskt trä. Fullt fokus ligger på hållbarhet och målet är en modern matbutik som ska certifieras i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld.

Nya ICA Supermarket Lindvallen blir en större butik på 1 400 kvadratmeter och förutom större ytor och det förbättrade läget kommer den nya butiken kunna erbjuda ett bredare utbud av god mat och service som ska attrahera boende och besökare i Sälenfjällen

TFS installerade massagolv!

TFS installerade golv i kyl, beredningsrum, mejeri, frukt/grönt, delikatessavdelning, diskutrymmen, bageri och städutrymme.

Fas och socklar installerades, en extra lackning gjordes under inredning för ett lättare underhåll.

KÖK

Golv i storkök utsätts dagligen för stora påfrestningar. Det är allt från temperaturchocker, fetter och vatten till slag, kemikalier och rullande hjul. Dag efter dag ska golvbeläggningen klara att stå mot slitaget samtidigt som höga krav ställs på halkskydd, städbarhet och utseende.

Våra fogfria storköksbeläggningar förhindrar sprickor och springor som kan förekomma i storkök, där smuts och bakterier kan ansamlas. Golvbeläggningarna ger mycket god resistens mot flera olika syror och socker och klarar av den rigorösa ångrengöringsteknik som används i industrikök. För att få ett optimalt skydd anpassas beläggningarna gällande exempelvis materialval, tjocklek och halkskydd.

Kontakta oss för rådgivning hur beläggningarna för storkök ska anpassas för speciellt utsatta områden som till exempel runt brunnar, under bänkar, vid stekbord eller kokkärl.

För mer information kontakta TFS