Massagolv: de industriella golvsystemen såsom massagolv kännetecknas av slitstarka och lättstädade golv med hög termisk och kemisk resistens. Golven är dekorativa med en stor flexibilitet i valet av färger och struktur. Massagolv passar utmärkt på ytor som utsätts för tung och intensiv trafik, till exempel inom verkstadsindustrin, kemiindustrin, pappers- och massaindustrin, livsmedelsindustrin och fordonstillverkningsindustrin samt på lagerytor och i truckgångar.

Golven fortsätter att vara vackra även efter lång tid. Passar utmärkt på större öppna ytor med intensiv trafik; som i butiker, varuhus, restauranger, hotell, trädgårdscenters, väntsalar, foajéer och flygplatser. Fungerar även i mindre garage.

Storkök

Massagolv

i storkök utsätts dagligen för stora påfrestningar. Det är allt från temperaturchocker, fetter och vatten till slag, kemikalier och rullande hjul. Dag efter dag ska golvbeläggningen klara att stå mot slitaget samtidigt som höga krav ställs på halkskydd, städbarhet och utseende.

Våra fogfria storköksbeläggningar förhindrar sprickor och springor som kan förekomma i kök, där smuts och bakterier kan samlas. Golvbeläggningarna ger mycket god resistens mot flera olika syror och socker och klarar av den rigorösa ångrengöringsteknik som används i industrikök. För att få ett optimalt skydd anpassas beläggningarna gällande exempelvis materialval, tjocklek och halkskydd.

Kontakta oss för rådgivning hur beläggningarna för storkök ska anpassas för speciellt utsatta områden som till exempel runt brunnar, under bänkar, vid stekbord eller kokkärl.


Kontakta Terrazzo!

TFS INSTALLERAT

Nedan finner ni ett urval av projekt som gjorts under åren

Skriv gärna en recension på vårt Google Buisness, klicka här!

För mer information kontakta TFS