slitstarkt golv design kvalite

Rättspsyk

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg är en anläggning för specialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning.

Här bedrivs rättspsykiatrisk heldygnsvård, som kompletteras med öppenvårdsmottagningar i Malmö, Helsingborg och Hässleholm.

Anläggningen

Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna utgör grunden till en läkande vårdmiljö. Vi har använt en noga efterforskad design för att utforma en bra miljö för både patienter och personal.

Rättspsykiatriska mottagningar i Skåne

TFS

Installerade trappor med kontrastmarkering. Alla gångar och entreér i terrazzo, även massagolv i kök.

Terrazzo trappor

Genom sin slitstyrka är det ett utmärkt, lättstädat trappmaterial med lång livslängd. Ytan kan dessutom slipas om och blir då som ny även efter flera decenniers användning. Trapporna kräver inte några miljöfarliga kemikalier vid rengöring.

KÖK

golv för industrier och offentliga miljöer är så mycket mer än bara ett golv. Golven ingår i kompletta system där estetik, funktion och slitstyrka står i fokus och utgör viktiga faktorer för helheten.

massagolv är fogfria och därmed lättstädade, vilket gör att de lämpar sig väl för miljöer med höga hygienkrav. Golvens egenskaper ger sammantaget en lösning som förutom att vara funktionell också är estetiskt flexibel och mycket ekonomisk.

massagolv och golvmålningar kan anpassas efter önskemål, funktion och design.