St görans terrazzo trappa

St Jörgens Kapell

Kyrkogårdsförvaltningens vita kontorsbyggnad finner du på S:t Jörgens kyrkogårds norra del, med adress Gödestadsvägen 2. Här finns personalutrymmen och kyrkogårdsexpedition. Bredvid finns maskinhallar och ekonomigård. Detta tillsammans med S:tJörgens kapellkrematorium är hjärtat i verksamheten. Kapellkrematoriet ligger på kyrkogårdens södra del med infart från Trädlyckevägen.

TFS

Installerade Terrazzo i entre och kontorsdel.

Terrazzo ytan framställs genom att man i flera steg slipar fram ballastmaterialet i byggelement såsom trappor, steg och plan. Ytan blir slät och färgpigment och stenmaterial är utvalt för att uppnå ett speciellt önskat utseende. En riktigt exklusiv produkt som bara blir skönare med åren.

Terrazzo har en lång livslängd vilket också gör det till ett bra val ur miljösynpunkt.