toalett toaletter förskola

Tolvåkers skolan

Slitstarka golv i skola!

Förskolan blir den största i Kävlinge kommun med plats för 240 barn, den kommer att ersätta den gamla förskolan med samma namn som rivits på grund av fuktskador.För bättre storköksmiljöer

Golv i storkök utsätts dagligen för stora påfrestningar. Det är allt från temperaturchocker, fetter och vatten till slag, kemikalier och rullande hjul. Dag efter dag ska golvbeläggningen klara att stå mot slitaget samtidigt som höga krav ställs på halkskydd, städbarhet och utseende.

Våra fogfria storköksbeläggningar förhindrar sprickor och springor som kan förekomma i storkök, där smuts och bakterier kan ansamlas. Golvbeläggningarna ger mycket god resistens mot flera olika syror och socker och klarar av den rigorösa ångrengöringsteknik som används i industrikök. För att få ett optimalt skydd anpassas beläggningarna gällande exempelvis materialval, tjocklek och halkskydd.

Kontakta oss för rådgivning hur beläggningarna för storkök ska anpassas för speciellt utsatta områden som till exempel runt brunnar, under bänkar, vid stekbord eller kokkärl


Kontakta TFS för en offert

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do.